Pravila in pogoji sodelovanja v spletni dražbi

Pogoji sodelovanja v spletni dražbi

V spletni dražbi lahko sodeluje vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljevanju Udeleženec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- je starejša od 18 let;
- se preko Spletne trgovine prijavi oziroma registrira in odda ponudbo za nakup;
- sprejema te pogoje in splošna pravila spletne dražbe.

Če v spletni dražbi sodeluje katerakoli izmed oseb, ki ne smejo sodelovati, se le tem osebam ne prizna nakupa in sodelovanja v spletni dražbi.

Potek spletne dražbe

Dražba na spletnem naslovu SLOsi-Prodajni center je oblika tekmovanja v katerem udeleženci, oddajajo svojo najvišjo ponudbo za nakup izdelka, ki je na voljo v spletni dražbi.

Izdelki v spletni dražbi

Posamezni izdelek v dražbi je na voljo dokler se ne doseže maksimalna vrednost izdelka oziroma za obdobje, ki je določen pri posameznem izdelku..

Kako dražiti

Za sodelovanje v dražbi se je potrebno registrirati kot kupec.

Zmagovalec dražbe oziroma najboljši ponudnik

Zmagovalni dražitelj (v nadaljevanju Končni kupec) je udeleženec, ki v danem časovnem intervalu poteka spletne dražbe, ponudi najvišji znesek kupnine.

V spletni dražbi je omejen zgornji znesek končnega nakupa, ki ne presega 80% vrednosti maloprodajne cene izdelka (zagotovljen torej najmanj 20% popust).

Računalniški sistem samodejno preveri vse prejete ponudbe in po poteku spletne dražbe poišče najvišjo ponudbo, ki je bila oddana. Takoj po zaključku spletne dražbe, končni kupec prejme obvestilo po E-pošti, z vsemi potrebnimi navodili za plačilo in prevzem izdelka.

Prevzem in nakup izdelka dražbe

Nakup izdelka je obvezujoč.

O prevzemu bo organizator zmagovalca dražbe obvestil po e-pošti takoj, po izteku roka spletne dražbe. Zmagovalec dražbe izdelka prejme po e-pošti tudi predračun za plačilo izdelka, ki vsebuje vrednost izlicitiranega zneska + stroške pošiljanja izdelka.

Izdelek bo kupcu odposlan po izvršenem plačilu po predračunu izlicitirane cene + stroška dostave.

Obvezujoč rok za plačilo izdelka je 3 dni po prejemu obvestila oz. predračuna.

Sodelovanje na dražbi je zavezujoče dejanje. Najboljši ponudnik je dolžan izlicitiran predmet plačati po zadnji ponujeni ceni in ga prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju. V kolikor najboljši ponudnik iz kakršnih koli razlogov, v predvidenem roku ne kontaktira organizatorja, oziroma ne zahteva nakupa izdelka, si organizator, pridržuje pravico da izdelek za le tega najboljšega ponudnika ni več naprodaj. Po preteku roka za prevzem izdelka, pritožba s strani najboljšega ponudnika ni možna.

Organizator si v tem primeru pridržuje pravico, da spremeni pogoje sodelovanja in izdelek ponudi v odkup naslednjemu udeležencu, ki je ponudil najvišjo ponujeno kupnino za izdelek.

Cene izdelkov spletne dražbe

Vse cene v spletni dražbi so navedene v EUR (evrih) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Oblikovanje cene ponudbe je v pristojnosti organizatorja. Strošek pošiljanja izdelka ni vključen v ceni.

Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s spletno dražbo ter za udeležence, ki s sodelovanjem v spletni dražbi priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Sprememba pravil

Organizator si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje spletne dražbe kadarkoli, s tem, da ni dolžan o tem obvestiti udeležencev, bodo pa v primeru sprememb le te objavljene na spletni strani organizatorja.

Zasebnost in varstvo podatkov

Vsi registrirani udeleženci dražbe se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke uporablja za namene obveščanj o poteku dražbe ter drugih obveščanj o dejavnostih organizatorja dražbe. Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v spletni dražbi, je pristojno sodišče v Celju.